สำนักชลประทานที่ 17
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320
VPN 4171, 4172
E-mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
 
 
   
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com