สำนักชลประทานที่ 17
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 0 7354 2316-9 โทรสาร 0 7354 2320
VPN 4171, 4172
E-mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
facebook : สำนักงานชลประทานที่ 17
   
 
   
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17