.
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 ต.ค.61 ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี  | 17-01-62
องคมตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วันที่ 10 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.กาบัง อ.ยะหา จ.ยะลา  | 16-10-61
รับเสด็จฯ สวนมะนาวบังมะบ้านเปล วันที่ 26 ก.ย.61 ณ บ้านเปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 28-09-61
รับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา วันที่ 26 ก.ย.61 ณ สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 28-09-61
องคมนตรีและคณะร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน วันที่ 13 ก.ย.61 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  | 19-09-61
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา วันที่ 12 ก.ย.61 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 19-09-61
องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ วันที่ 5 ก.ย.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ไม้แก่น อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  | 11-09-61
องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 30 ส.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 02-09-61
องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 29 ส.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  | 02-09-61
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ วันที่ 5 มี.ค.61 ณ งานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 07-03-61
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 5 มี.ค.61 ณ ร.ร.ตชด.ไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  | 07-03-61
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ วันที่ 5 มี.ค.61 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส  | 07-03-61
รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 วันที่ 19 ก.ย.60 ณ สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 02-10-60
เปิดพิธีการจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18 วันที่ 24 ส.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 28-08-60
องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 ส.ค.60 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-08-60
รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 วันที่ 21 ก.ย.59 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 24-09-59
รับเสด็จฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา วันที่ 20 ก.ย.59 ณ ปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  | 24-09-59
ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน วันที่ 25 ส.ค.59 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 29-08-59
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน วันที่ 24 ส.ค.59 ณ โครงการอ่างเก็บ น้ำใกล้บ้าน ม.6 บ.พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 29-08-59
รับเสด็จฯ โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 16 มิ.ย.59 ณ ม.5 บ.ไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา | 20-06-59
รับเสด็จฯ โรงเรียนตชด.บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 วันที่ 15 มิ.ย.59 ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 13 ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 20-06-59
รับเสด็จฯ โรงเรียนตชด.บ้านละโอ วันที่ 15 มิ.ย.59 ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ม. 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 20-06-59
ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มศิลปาชีพบ้านตอหลังและกลุ่มเกษตรกร วันที่ 10 มี.ค.59 ณ วัดคันธาริการาม ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 15-03-59

ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวของกลุ่มทำนาโคกเป็นและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่นราธิวาส วันที่ 9 มี.ค.59 ณ กลุ่มทำนาโคกเป็ด ม.2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 15-03-59

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่นราธิวาส วันที่ 21 พ.ย.58 ณ กลุ่มทำนาโคกเป็ด ม.2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 25-11-58
เสด็จฯ แปลงนาของเกษตรกร ตำบลบ้านดอนรัก วันที่ 22 ก.ย.58 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตาน | 28-09-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพรุแฆแฆ วันที่ 4 มิ.ย.58 ณ โครงการพัฒนาพรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปะนาแระ และ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | 28-09-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพรุแฆแฆ วันที่ 4 มิ.ย.58 ณ โครงการพัฒนาพรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปะนาแระ และ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | 05-06-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการระบบระบายน้ำ วันที่ 4 มิ.ย.58 ณ โครงการระบบระบายน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา | 05-06-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมแปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกใน วันที่ 10 เม.ย.58 ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 21-04-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง วันที่ 10 เม.ย.58 ณ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 21-04-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมราษฎร วันที่ 10 เม.ย.58 ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 21-04-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 เม.ย.58 ณ บ้านพิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-04-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง วันที่ 9 เม.ย.58 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-04-58
องคมนตรีตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบางนรา 30 วันที่ 9 เม.ย.58 ณ สถานีสูบน้ำบางนรา 30 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  | 20-04-58
รับเสด็จฯ ร.ร.ตชด.บ้านลีนานนท์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร.ร.ตชด.บ้านลีนานนท์ ต.สุคิรินท์ อ.สุคิรินท์ จ.นราธิวาส   | 27-02-58
รับเสด็จฯ ร.ร.บ้านทำเนียบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร.ร.บ้านทำเีนียบ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส   | 27-02-58
รับเสด็จฯ ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส   | 26-02-58
รับเสด็จฯ งานวันลองกอง วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส   | 25-09-57
รับเสด็จฯ ร.ร.บ้านบางมะนาว วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ร.ร.บ้านบางมะนาว อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 16-01-57
รับเสด็จฯ ร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์มูลนิธิ วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์มูลนิธิ อ.มายอ จ.ปัตตาน  | 16-01-57
 
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com