ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2562              
เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี วันที่ 20 ก.พ.2562 ณ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส [20-08-62]
ลงพื้นที่ประชุมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการฝายบ้านกือมิ วันที่ 20 ส.ค.2562 ณ บ้านกือมิ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา [20-08-62]
ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครชลประทาน วันที่ 27 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริช ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี [28-02-62]
ตรวจสอบความเรียบร้อยการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ วันที่ 27 ก.พ.2562 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ยะลา [28-02-62]
ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และไฟป่า ประจำปี 2562 วันที่ 27 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมดร.เจษฎา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส [28-02-62]
ประชุมการรับรู้การบริหารจัดการน้ำให้องค์กรผู้ใช้น้ำ วันที่ 21 ก.พ.2562 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (มูโนะ) ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส [22-02-62]
คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2561-2562 วันที่ 21 ก.พ.2562 ณ เขตพื้นที่รับผิบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา จ.นราธิวาส [22-02-62]
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือข้าวนาปีปลายฤดู วันที่ 20 ก.พ.2562 ณ บ้านโคกไทร ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส [22-02-62]
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 13 ก.พ.2562 ณ บ้านลาแป ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส [14-02-62]
ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการป่าพรุโต๊ะแดงในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 วันที่ 7 ก.พ.2562 ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส [14-02-62]
   
   
   
   
   
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17