ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2562 วันที่ 20 ส.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-08-62
ประชุมคณะกรรมจัดนิทรรศการ "ลองกอง" วันที่ 14 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-08-62
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 13 ส.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา | 13-08-62
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 ส.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-08-62
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 6 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย รร.ตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-08-62
ร่วมประชุมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 ส.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-08-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 5 ส.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-08-62
ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 วันที่ 1 ส.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-08-62
ประชุมเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ วันที่ 31 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก และ ประตูระบายน้ำ น้ำแบ่ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 02-08-62
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2562 วันที่ 24 ก.ค.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-07-62
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี วันที่ 15 ก.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-07-62
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปา วันที่ 11 ก.ค.62 ณ เขตพื้นที่ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 11-07-62
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง วันที่ 10 ก.ค.62 ณ บ้านบาวง ม.2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 11-07-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 8 ก.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-07-62
คณะครูปฐมวัยศึกษาดูงานการจัดการน้ำในระบบชลประทาน วันที่ 6 ก.ค.62 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-07-62
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน รุ่นที่ 15 วันที่ 3 ก.ค.62 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-07-62
องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3-4 ก.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.จะแนะ อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-07-62
ร่วมโครงการสร้างคน พัฒนาชุมชน เพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 1 ก.ค.62 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-07-62
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ วันที่ 28 มิ.ย.62 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-07-62
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ วันที่ 25 มิ.ย.62 ณ อาคารประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-06-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 24 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-06-62
เข้าร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 117 ปี วันที่ 14 มิ.ย.62 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ | 18-06-62
ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 117 ปี กรมชลประทาน วันที่ 13 มิ.ย.62 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ | 18-06-62
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ปี วันที่ 13 มิ.ย.62 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 14-06-62
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ปี วันที่ 12 มิ.ย.62 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ | 14-06-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 10 มิ.ย.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 14-06-62
kick off โครงการสารสนเทศด้านการชลประทาน โดย QR Code วันที่ 7 มิ.ย.62 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 10-06-62
ให้สัมภาษณ์รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์" วันที่ 29 พ.ค.62 ณ เขตพื้นที่อ.ระแงะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-06-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พ.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-06-62
องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 22 พ.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.สิเกา อ.เมือง จ.ตรัง | 27-05-62
ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 พ.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-05-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 13 พ.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 14-05-62
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชลประทานที่สำคัญของจังหวัดยะลา วันที่ 7 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา | 07-05-62
ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงเขื่อนกันทราบและคลื่นปากแม่น้ำโก-ลก วันที่ 7 พ.ค.62 ณ ปากแม่น้ำโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 07-05-62
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยและร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 วันที่ 6 พ.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-05-62
ประชุมหารือการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน วันที่ 3 พ.ค.62 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-05-62
โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทาน วันที่ 1 พ.ค.62 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 03-05-62
ร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 24 เม.ย..62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-04-62
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งและพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ วันที่ 23 เม.ย..62 ณ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 24-04-62
ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ วันที่ 18 เม.ย..62 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี | 19-04-62
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแปลงขยายผลโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 18 เม.ย..62 ณ ม.2 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี | 19-04-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 17 เม.ย..62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-04-62
ร่วมกิจกรรม "ร่วมคืนความสุขสู่ชุมชนไปกับเลขาธิการ ศอ.บต." วันที่ 9 เม.ย..62 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส | 18-04-62
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กตอนมะรือโบ วันที่ 9 เม.ย..62 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส | 18-04-62
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบงานพระราชพิธี วันที่ 8-9 เม.ย..62 ณ อุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 10-04-62
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เม.ย..62 ณ บ้านกูจำ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 10-04-62
ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.นราธิวาส วันที่ 3 เม.ย..62 ณ บ้านกูจำ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-04-62
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา วันที่ 3 เม.ย..62 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-04-62
ติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและความก้าวหน้าแผนงานโครงการ วันที่ 2 เม.ย..62 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-04-62
ติดตามการดำเนินงานโครงการและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง วันที่ 27 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 28-03-62
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งโครงการพรุบาเจาะ วันที่ 27 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 28-03-62
ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 มี.ค.62 ณ บ้านกูจำ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-03-62
ลงพื้นที่ติดตามโครงการกรณีราษฎรทูลเกล้าถวานฎีกา วันที่ 20 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่ ต.นาประดู อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 22-03-62
หารือร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดหาน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ วันที่ 20 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และบ้านปรีกี ต.กะโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 22-03-62
เดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 37,800 ไร่ วันที่ 19 มี.ค.62 ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกัง ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 21-03-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-03-62
ติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง วันที่ 13 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 14-03-62
ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562 วันที่ 13 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 14-03-62
ร่วมประชุมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง วันที่ 11 มี.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-03-62
ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือป่าพรุ วันที่ 9 มี.ค.62 ณ บ้านน้ำตก ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 11-03-62
ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย วันที่ 7 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-03-62
ประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน วันที่ 5 มี.ค.62 ณ เขตพื้นที่อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 07-03-62
ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วันที่ 5 มี.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-03-62
ประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 4 มี.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-03-62
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 28 ก.พ.62 ณ ชายหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-03-62
ประชุมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง วันที่ 28 ก.พ.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-03-62
ร่วมนิทรรศการ "ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" วันที่ 26 ก.พ.62 ณ ตลาดเกษตร บ้านทุ่นคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 27-02-62
นิทรรศการ "ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" วันที่ 25 ก.พ.62 ณ ตลาดเกษตร บ้านทุ่นคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 26-02-62
ร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสันทรายปิดทับ วันที่ 18 ก.พ.62 ณ บ้านบาเกะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-02-62
มอบเงินรวมน้ำใจเพื่อสนับสนุนการขยายห้องเรียนสำหรับนัำกเรียนพิการ วันที่ 15 ก.พ.62 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-02-62
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำ วันที่ 13 ก.พ.62 ณ ร.ร.พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา | 18-02-62
ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานีครั้งที่ 1/2562 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ วันที่ 12 ก.พ.62 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา | 14-02-62
ร่วมประชุมรับฟังเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎร วันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา | 13-02-62
ประชุมการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย วันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน | 13-02-62
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น วันที่ 8 ก.พ.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-02-62
ประชุมติดตามแผนงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วันที่ 30 ม.ค.62 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-01-62
ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-01-62
ประชุมทำความเข้าใจรูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน วันที่ 23 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-01-62
ประชุมเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ วันที่ 22 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา | 24-01-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 7 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-01-62
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร วันที่ 5 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี | 07-01-62
ประชุม SWOC ลูก SWOC หลานสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 4 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-01-62
ตรวจติดตามการจัดการและการพร่องระบายน้ำรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก" วันที่ 3 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-01-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-01-62
ร่วมประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" วันที่ 2 ม.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-01-62
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศ วันที่ 25 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-12-61
ร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ | 25-12-61
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 19 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศ วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
ร่วมประชุมพิจราณาแนงทางการให้ความช่วยเหลือราษฎร วันที่ 17 ธ.ค.61 ณ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 19-12-61
ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโก-ลกและลุ่มน้ำบางนรา วันที่ 13 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 17-12-61
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 12 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามเร่งรัดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 38/2561 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส" วันที่ 9 ธ.ค.61 ณ เขตพื้น อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินโครงการ วันที่ 6 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-12-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 28 พ.ย.61 ณ บริเวณมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส และหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-11-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 27 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลอาคารชลประทานออนไลน์ วันที่ 22 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-61
ตรวจติดตามทดสอบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 21 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 23-11-61
ลงพื้นที่ติดตั้งและทดสอบการใช้งานเครื่องผลัดดันน้ำ วันที่ 20 พ.ย.61 ณ คลองสาย 14 (คลอนลาน) บ้านใหญ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 15 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-11-61
ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 15 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-11-61
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่อ.สายบุรี อ.ปะนาเราะ จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและ ติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 13 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 9 พ.ย.61 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 7 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ยะลา จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนซอลีฮียะห์ วันที่ 6 พ.ย.61 ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ บ้านเกาะตา ต.ทุ่งคลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 5 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานและติดป้ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพระราชทาน วันที่ 30 ต.ค.61 ณ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 02-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 22 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำิเนินงานโครงการ วันที่ 19 ต.ค.61 ณ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านน้ำระดับชุมชน วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จฯ โครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 24-10-61
ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 17 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-61
การถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ำ วันที่ 17 ต.ค.61 ณ บ้านดอนรัก ม.7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 18-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 16 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-10-61
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 วัดเขานาคา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 8 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-61
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ วันที่ 3 ต.ค.61 ณ สถานีสูบน้ำประปาเทศบาลปัตตานี จ.ปัตตานี | 04-10-61
พิธีส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารชลประกอบ วันที่ 2 ต.ค.61 ณ จุดส่งมอบคูส่งน้ำสาย 17.3R ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 04-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 1 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-10-61
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17