ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 12 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามเร่งรัดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 38/2561 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินโครงการ วันที่ 6 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-12-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 28 พ.ย.61 ณ บริเวณมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส และหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-11-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 27 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลอาคารชลประทานออนไลน์ วันที่ 22 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-61
ตรวจติดตามทดสอบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 21 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 23-11-61
ลงพื้นที่ติดตั้งและทดสอบการใช้งานเครื่องผลัดดันน้ำ วันที่ 20 พ.ย.61 ณ คลองสาย 14 (คลอนลาน) บ้านใหญ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 15 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-11-61
ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 15 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-11-61
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่อ.สายบุรี อ.ปะนาเราะ จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและ ติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 13 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 9 พ.ย.61 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 7 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ยะลา จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนซอลีฮียะห์ วันที่ 6 พ.ย.61 ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ บ้านเกาะตา ต.ทุ่งคลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 5 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานและติดป้ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพระราชทาน วันที่ 30 ต.ค.61 ณ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 02-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 22 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำิเนินงานโครงการ วันที่ 19 ต.ค.61 ณ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านน้ำระดับชุมชน วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จฯ โครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 24-10-61
ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 17 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-61
การถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ำ วันที่ 17 ต.ค.61 ณ บ้านดอนรัก ม.7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 18-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 16 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-10-61
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 วัดเขานาคา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 8 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-61
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ วันที่ 3 ต.ค.61 ณ สถานีสูบน้ำประปาเทศบาลปัตตานี จ.ปัตตานี | 04-10-61
พิธีส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารชลประกอบ วันที่ 2 ต.ค.61 ณ จุดส่งมอบคูส่งน้ำสาย 17.3R ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 04-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 1 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-10-61
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17