ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 8 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-61
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ วันที่ 3 ต.ค.61 ณ สถานีสูบน้ำประปาเทศบาลปัตตานี จ.ปัตตานี | 04-10-61
พิธีส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารชลประกอบ วันที่ 2 ต.ค.61 ณ จุดส่งมอบคูส่งน้ำสาย 17.3R ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 04-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 1 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-10-61
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17