ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 35/2560 วันที่ 16 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. และราษฎร์ วันที่ 16 ต.ค.60 ณ เขตพื้นที่ม.1, 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 18-10-60
สมทบทุนมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด วันที่ 11 ต.ค.60 ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หัวงาน วันที่ 12 ต.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
เตรียมความพร้อมของเครืองกว้างและอาคารชลประทาน วันที่ 11 ต.ค.60 ณ บริเวณโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 16-10-60
สำรวจการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำโก-ลก วันที่ 10 ต.ค.60 ณ บริเวณปากแม่น้ำโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 9 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในฤดุฝน วันที่ 6 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พรบ.ปี 61 และการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย วันที่ 5 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 09-10-60
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 3 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ทำการส่งน้ำแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 04-10-60
ร่วมกันขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณบ้านใหญ๋ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-10-60
   
   
   
 
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com