ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ วันที่ 22 ก.ย.61 ณ บ้านเปล ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-09-61
การแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 20 ก.ย.61 ณ หาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-09-61
เชิญชวน ร่วมชมนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 วันที่ 20 ก.ย.61 ณ สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-09-61
ประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) วันที่ 13 ก.ย.61 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 19-09-61
ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี วันที่ 3 ก.ย.61 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี | 04-09-61
ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วันที่ 31 ส.ค.61 ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม. | 04-09-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 27 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-08-61
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ วันที่ 27 ส.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-08-61
ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี วันที่ 26 ส.ค.61 ณ เขตพื้นที่ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-08-61
ประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 23 ส.ค.61 ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 27-08-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 20 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-08-61
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของกลุ่มผู้ใช้น้ำ วันที่ 15 ส.ค.61 ณ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 16-08-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 ส.ค.61 ณ บ้านปาโละ ม.3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา | 16-08-61
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 ส.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-08-61
ติดตามและเตรียมพร้อมรับองคมนตรี วันที่ 14 ส.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูฒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี | 15-08-61
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค.61 ณ อาคารศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-08-61
รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และร่วมให้การต้อนรับองคมตรี วันที่ 9 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-08-61
การเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ (ภาคใต้)" ครั้งที่ 4 วันที่ 8 ส.ค.61 ณ ห้องตะกั่วปา โรงแรมหรรษา จ.สงขลา | 09-08-61
ประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างคันดินน้ำบ้านโคกสือแด วันที่ 8 ส.ค.61 ณ บ้านโคกสือแด ม.6 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 09-08-61
ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วันที่ 6 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-08-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 6 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-08-61
ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ วันที่ 3 ส.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-08-61
ลงพื้นที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ วันที่ 1 ส.ค.61 ณ เขตพื้นที่จังหวดปัตตานี | 06-08-61
ประชุมติดตามและวิเคระห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 31 ก.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-07-61
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-07-61
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 27 ก.ค.61 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-07-61
ประชุมปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2563-2566 วันที่ 24 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-07-61
กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 ก.ค.61 ณ บ้านท่าพรุ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 25-07-61
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล วันที่ 23 ก.ค.61 ณ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-07-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 23 ก.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-07-61
ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ วันที่ 20 ก.ค.61 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-07-61
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาง วันที่ 18 ก.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-07-61
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 18 ก.ค.61 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-07-61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.ค.61 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 19-07-61
ตรวจติดตามการดำเินินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด วันที่ 5 ก.ค.61 ณ บ้านโคกกระท่อน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 06-07-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ก.ค.61 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-07-61
โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 28 มิ.ย.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 รอบบริเวณ ปตร.บางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-07-61
ประชุมปรึกษาหารือความปลอดภัยและงานรักษาบริเวณของ สชป.17 วันที่ 28 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-07-61
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2560-2561 วันที่ 27 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-07-61
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ วันที่ 27 มิ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-06-61
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำิริ วันที่ 27 มิ.ย.61 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี | 29-06-61
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ปี วันที่ 13 มิ.ย.61 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-06-61
องคมนตรีและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 11 มิ.ย.61 ณ ม.2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 12-06-61
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ วันที่ 10 มิ.ย.61 ณ ม.2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 11-06-61
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ วันที่ 7 มิ.ย.61 ณ ม.8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 08-06-61
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ วันที่ 6 มิ.ย.61 ณ บ้านเจ๊ะเก ม.2 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 08-06-61
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชในคลองระบบน้ำ วันที่ 4 มิ.ย.61 ณ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 05-06-61
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 4 มิ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-06-61
แถลงข่าวโครการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 มิ.ย.61 ณ ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา | 05-06-61
ประชุมเิชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น วันที่ 31 พ.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | 01-06-61
เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำ และพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2561 วันที่ 31 พ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 01-06-61
Kick Off กิจกรรมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 28 พ.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 30-05-61
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ คบ. คป. และสบ. วันที่ 24 พ.ค.61 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สชป.14 | 25-05-61
ติดตามการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 พ.ค.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี | 24-05-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 21 พ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-05-61
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน กับจิตอาสา วันที่ 21 พ.ค.61 ณ ฝายไอร์กูแป ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 21-05-61
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร วันที่ 18 พ.ค.61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ | 21-05-61
เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการงานแรงงานชลประทาน วันที่ 18 พ.ค.61 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา | 21-05-61
งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) วันที่ 18 พ.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ธารโต จ.ยะลา | 21-05-61
มอบอินทผาลัม และน้ำหวาน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน วันที่ 17 พ.ค.61 ณ บริเวณรอบสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-05-61
ประชุมการรับรู้การบริหารจัดการน้ำให้องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน วันที่ 17 พ.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 18-05-61
ประชุมการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านป่าหวาย วันที่ 16 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมอบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 18-05-61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พ.ค.61 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-05-61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ค.61 ณ ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-05-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถาการณ์น้ำ วันที่ 7 พ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-05-61
ลงพื้นที่พิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารชลประทาน วันที่ 7 พ.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 07-05-61
ติดตั้งป้ายอาคารชลประทาน วันที่ 7 พ.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 07-05-61
ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยา วันที่ 1 พ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 01-05-61
ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตพื้นที่ชลประทาน วันที่ 27 เม.ย.61 ณ บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-04-61
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง วันที่ 26 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-04-61
ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 เม.ย.61 ณ จ.ยะลา | 27-04-61
การบรรยายแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย วันที่ 25 เม.ย.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-04-61
การฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศ วันที่ 24-25 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-04-61
ประชุมกรรมการกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานตำบลเกาะสะท้อน วันที่ 23 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 25-04-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 เม.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-04-61
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย.61 ณ บริเวณโครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-04-61
การคัดเลือก Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่น วันที่ 11 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-04-61
ร่วมใจแต่งกายชุดไทยย้อมยุค เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 10 เม.ย.61 ณ กรมชลประทาน สามเสน กทม. | 11-04-61
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันที่ 4 เม.ย.61 ณ บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 05-04-61
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ วันที่ 4 เม.ย.61 ณ เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 05-04-61
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันที่ 3 เม.ย.61 ณ ฝายคลองช่องเรือ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 05-04-61
ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 2 เม.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-04-61
ประชุมเตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 2 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมเล็ก สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-04-61
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี และคณะ วันที่ 29 มี.ค.61 ณ ฝายคลองช่องเรือ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี| 05-04-61
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 27 มี.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-03-61
ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.61 ณ บ้านลุโบะปาเระ ม.7 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 28-03-61
โครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วันที่ 22 มี.ค.61 ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-03-61
ประชุมด้านการรักษาความปลอดภัย วันที่ 22 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-03-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการน้ำ วันที่ 12 มี.ค.61 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-03-61
ประชุมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการของกรมชลประทาน วันที่ 9 มี.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-03-61
ลงพื้นที่สอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ วันที่ 8 มี.ค.61 ณ เขตที่อ.มายอ อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี| 13-03-61
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลือน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มี.ค.61 ณ บ้านพงบือเราะ ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 13-03-61
ประชุมการใช้พื้นที่และบริหารจัดการใช้พื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 7 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี | 13-03-61
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลือนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 7 มี.ค.61 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส | 13-03-61
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือนาปี วันที่ 6 มี.ค.61 ณ ม.4 ต.โฆษืต ม.5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส| 13-03-61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรกรมชลประทาน วันที่ 26 ก.พ.61 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.| 27-02-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 ก.พ.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-02-61
ร่วมฟังบรรยายแนวทางการดำเนินการโครงการไทยนิยม วันที่ 26 ก.พ.61 ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปีฯ กรมชลประทาน สามเสน กทม. | 27-02-61
ประชุมหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบ วันที่ 26 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทานสามเสน กทม. | 27-02-61
สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 วันที่ 25 ก.พ.61 ณ ไมดา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 27-02-61
โครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ วันที่ 22 ก.พ.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-02-61
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-02-61
ประชุมรับฟังการชื้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 18 ก.พ.61 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-02-61
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ วันที่ 18 ก.พ.61 ณ วัดเขานาคา ม.5 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-02-61
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ วันที่ 13 ก.พ.61 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส | 14-02-61
องคมตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 12 ก.พ.61 ณ ต.ท่าสาป อ.เมือง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา | 09-02-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ วันที่ 8 ก.พ.61 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส | 09-02-61
ประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 2 ก.พ.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-02-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 1 ก.พ.61 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ม.10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส | 02-02-61
ผส.ชป.17 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ วันที่ 31 ม.ค.61 ณ ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา | 31-01-61
อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0" วันที่ 31 ม.ค.61 ณ สถาบันพัฒนาวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | 31-01-61
ผส.ชป.17 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะ วันที่ 30 ม.ค.61 ณ โครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาบ อ.เมือง จ.ยะลา | 31-01-61
หลักการชลประทานเบื้องต้น และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโก-ลก วันที่ 30 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-01-61
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 30 ม.ค.61 ณ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กทม. | 31-01-61
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ วันที่ 29 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.ยะลา | 30-01-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 29 ม.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-01-61
ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา วันที่ 25 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดยะลา | 26-01-61
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น วันที่ 25 ม.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-01-61
ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา วันที่ 24 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดยะลา | 26-01-61
อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 23-25 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-01-61
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในการบริหารงานงบประมาณ วันที่ 22 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-01-61
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในการบริหารงานงบประมาณ วันที่ 19 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จ โครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-01-61
ลงตรวจพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วันที่ 18 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 คบ.บางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-01-61
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 61 วันที่ 18 ม.ค.61 ณ บริเวณลาน พล.ร.15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 22-01-61
โครงการจังหวัดเคลื่อนที วันที่ 18 ม.ค.61 ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา ม.9 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา | 22-01-61
ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ วันที่ 17 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 19-01-61
ตรวจสอบสภาพเขื่อน วันที่ 16 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ระแงะ อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 19-01-61
ผส.ชป.17 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 13 ม.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ระแงะ อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-01-61
ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล วันที่ 12 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-01-61
ประชุมแจ้งแผนการจัดทำเวทีวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) วันที่ 11 ม.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา | 11-01-61
ประชุมชี้แจงแผนการจัดทำเวทีวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ วันที่ 11 ม.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรมปินัง จ.ยะลา | 11-01-61
ประชุมคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 11 ม.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ประชุมหารือการจัดสัมมนาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 11 ม.ค.61 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ร่วมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 10 ม.ค.61 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ และ สวท.912 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ดำเนินการถอนเครื่องสูบน้ำบ้านยะกัง วันที่ 9 ม.ค.61 ณ สถานีสูบน้ำบ้านยะกัง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 9 ม.ค.61 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 03-01-61
ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค.60 ณ บริเวณโครงการชลประทานปัตตานี จ.ปัตตานี | 30-12-60
ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มประจำจุบริการประชาชน วันที่ 29 ธ.ค.60 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิกปัตตานี จ.ปัตตานี | 30-12-60
ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 วันที่ 29 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-12-60
ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานปัตตานี โครงการส่งน้ำฯ ปัตตานี | 29-12-60
ประชุมการประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 29-12-60
ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-12-60
ติดตามการพร่อนน้ำเตรียมรับมือพายุโซนร้อน "ไคตั๊ก" วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ บ้านยะกัง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-12-60
ผส.ชป.17 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน "ไคตั๊ก" วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-12-60
อบรมการทำบัญชีต้นทุนให้กับเกษตรกร วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 22-12-60
อบรมการทำบัญชีต้นทุน วันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-12-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 20 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา | 22-12-60
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 19 ธ.ค.60 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเีคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-60
บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 18 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 19-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 18 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-60
ประชุมการประมวลผลปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 14 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 15-12-60
โครงการแก้ปัญหาช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม วันที่ 14 ธ.ค.60 ณ บริเวณคลองบางหงาย ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-12-60
ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 15-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานกาณ์น้ำ วันที่ 12 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-60
พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน วันที่ 11 ธ.ค.60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี | 12-12-60
ดำเนินการถอนเครื่องสูบน้ำ วันที่ 10 ธ.ค.60 ณ บ้านพรุกาบแดง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 12-12-60
องคมนตรีติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัย มอบถุงพระราชทาน วันที่ 8 ธ.ค.60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส | 09-12-60
นิทรรศการ "เดินตามรอยเท้าพ่อ" วันที่ 4 ธ.ค.60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา | 09-12-60
ประชุมติดตามและตรวจสอบแนวโน้มวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 4 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-60
ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่น้ำท่วม วันที่ 3 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.หนองจิก อ.แม่ลาน อ.ยะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 08-12-60
ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดยะลา วันที่ 2 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 08-12-60
ผส.ชป.17 ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 2 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่อ.สายบุรี อ.เมือง จ.ปัตตานี | 03-12-60
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบถุงยังพีชแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันที่ 29 พ.ย.60 ณ บริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธง วันที่ 28 พ.ย.60 ณ บริเวณฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านรอตันบาตู วันที่ 28 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 28-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 41/2560 วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณแม่น้ำยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบ้านยะกัง วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำฯ บางนรา จ.นราธิวาส | 28-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ บริเวณแม่น้ำยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-11-60
รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา | 27-11-60
ถ่ายทำสารคดีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.ศรีสาคร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมการประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการสงน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 24-11-60
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที ประจำเดือน พ.ย.60 วันที่ 23 พ.ย.60 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านกวาลอซีราออก ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรักษาบริเวณ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 24-11-60
สัมภาษณ์สื่อมวลชน การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโก-ลกในช่วงฤดูฝน วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 23-11-60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ร.ร.บ้านน้ำวน ม.1 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมผู้รักษาบริเวณและผู้ช่วยรักษาบริเวณ วันที่ 21 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมหาแนวการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสวนปาร์มและสวนยาง วันที่ 20 พ.ย.60 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการ วันที่ 17 พ.ย.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.5 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 18-11-60
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบโทรมาตร วันที่ 19 พ.ย.60 ณ สถานีวัดน้ำอัตโนมัติ x175 อ.ยะหา จ.ยะลา | 18-11-60
ประชุมจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการ วันที่ 17 พ.ย.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.5 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 17-11-60
ประชุมประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (มูโนะ่) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 17-11-60
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบโทรมาตร วันที่ 16 พ.ย.60 ณ บริเวณสะพานบ้านบลีดอ จ.ปัตตานี | 17-11-60
ประชุมสภาสันติสุขตำบลตาเซะ วันที่ 16 พ.ย.60 ณ โรงเรียนศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 17-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น วันที่ 16 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 17-11-60
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-11-60
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารค่าอำนวยการและควบคุมงาน วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-11-60
งานขุดลอกวัชพืชหน้าอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Spill Way) วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 17-11-60
ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้าน กม.6 ใน วันที่ 15 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 17-11-60
ตรวจสอบปัญาน้ำรั่วซึมบริเวณโครงการท่อระบายน้ำกาเยาะมาติ วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณโครงการท่อระบายน้ำกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 15-11-60
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตตำบลยะหา วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณสะพานคลองยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ ศูนย์เยาวชเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส | 15-11-60
กิจกรรมมวลชลสัมพันธ์ชาวพรุ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ย.60 ณ บ้านกระทุง ม.3 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำ วันที่ 11 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี วันที่ 9 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา | 15-11-60
ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-11-60
ประชุมประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 09-11-60
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันที่ 8 พ.ย.60 ณ บริเวณคลอง D2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 09-11-60
บรรยายการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2560 วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 08-11-60
การซ่อมแซมระบบโทรมาตร วันที่ 7 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ปัตตานี | 08-11-60
มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 08-11-60
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส | 07-11-60
ปรับปรุงและบำรุงรักษาประตูระบายน้ำบางนรา วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-11-60
ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น วันที่ 6 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 06-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 5 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 06-11-60
ร่วมติดตาม ตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 05-11-60
ตรวจสภาพและบำรุงรักษา เครื่องกว้าน บานระบาย และกำจัดวัชพืช วันที่ 3 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | 05-11-60
ร่วมติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาอาคารชลประทาน วันที่ 2 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 04-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่ วันที่ 2 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 04-11-60
ดำเนินการติดตั้งสลับบานประตูท่อระบายน้ำ วันที่ 1 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี| 03-11-60
โครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน วันที่ 31 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 03-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 35/2560 วันที่ 16 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. และราษฎร์ วันที่ 16 ต.ค.60 ณ เขตพื้นที่ม.1, 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 18-10-60
สมทบทุนมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด วันที่ 11 ต.ค.60 ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หัวงาน วันที่ 12 ต.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
เตรียมความพร้อมของเครืองกว้างและอาคารชลประทาน วันที่ 11 ต.ค.60 ณ บริเวณโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 16-10-60
สำรวจการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำโก-ลก วันที่ 10 ต.ค.60 ณ บริเวณปากแม่น้ำโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 9 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในฤดุฝน วันที่ 6 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พรบ.ปี 61 และการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย วันที่ 5 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 09-10-60
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 3 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ทำการส่งน้ำแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 04-10-60
ร่วมกันขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณบ้านใหญ๋ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-10-60
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17