ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561  
ผส.ชป.17 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 13 ม.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.ระแงะ อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-01-61
ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล วันที่ 12 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-01-61
ประชุมแจ้งแผนการจัดทำเวทีวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) วันที่ 11 ม.ค.60 ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา | 11-01-61
ประชุมชี้แจงแผนการจัดทำเวทีวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ วันที่ 11 ม.ค.60 ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรมปินัง จ.ยะลา | 11-01-61
ประชุมคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 11 ม.ค.60 ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ประชุมหารือการจัดสัมมนาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 11 ม.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ร่วมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 10 ม.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ และ สวท.912 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ดำเนินการถอนเครื่องสูบน้ำบ้านยะกัง วันที่ 9 ม.ค.60 ณ สถานีสูบน้ำบ้านยะกัง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 9 ม.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-01-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 03-01-61
ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค.60 ณ บริเวณโครงการชลประทานปัตตานี จ.ปัตตานี | 30-12-60
ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มประจำจุบริการประชาชน วันที่ 29 ธ.ค.60 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิกปัตตานี จ.ปัตตานี | 30-12-60
ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 วันที่ 29 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อน อ.สุไหงปาดี อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-12-60
ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานปัตตานี โครงการส่งน้ำฯ ปัตตานี | 29-12-60
ประชุมการประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 29-12-60
ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 26-12-60
ติดตามการพร่อนน้ำเตรียมรับมือพายุโซนร้อน "ไคตั๊ก" วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ บ้านยะกัง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-12-60
ผส.ชป.17 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน "ไคตั๊ก" วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-12-60
อบรมการทำบัญชีต้นทุนให้กับเกษตรกร วันที่ 22 ธ.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 22-12-60
อบรมการทำบัญชีต้นทุน วันที่ 20 ธ.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-12-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 20 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา | 22-12-60
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 19 ธ.ค.60 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฮูแตทูวอ ม.4 ต.โคกเีคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-60
บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 18 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 19-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 18 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-60
ประชุมการประมวลผลปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 14 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 15-12-60
โครงการแก้ปัญหาช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม วันที่ 14 ธ.ค.60 ณ บริเวณคลองบางหงาย ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-12-60
ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 15-12-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานกาณ์น้ำ วันที่ 12 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-60
พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน วันที่ 11 ธ.ค.60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี | 12-12-60
ดำเนินการถอนเครื่องสูบน้ำ วันที่ 10 ธ.ค.60 ณ บ้านพรุกาบแดง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 12-12-60
องคมนตรีติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัย มอบถุงพระราชทาน วันที่ 8 ธ.ค.60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส | 09-12-60
นิทรรศการ "เดินตามรอยเท้าพ่อ" วันที่ 4 ธ.ค.60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา | 09-12-60
ประชุมติดตามและตรวจสอบแนวโน้มวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 4 ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-60
ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่น้ำท่วม วันที่ 3 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.หนองจิก อ.แม่ลาน อ.ยะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 08-12-60
ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดยะลา วันที่ 2 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 08-12-60
ผส.ชป.17 ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 2 ธ.ค.60 ณ เขตพื้นที่อ.สายบุรี อ.เมือง จ.ปัตตานี | 03-12-60
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบถุงยังพีชแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันที่ 29 พ.ย.60 ณ บริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธง วันที่ 28 พ.ย.60 ณ บริเวณฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านรอตันบาตู วันที่ 28 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 28-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 41/2560 วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณแม่น้ำยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบ้านยะกัง วันที่ 27 พ.ย.60 ณ บริเวณบ้านยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำฯ บางนรา จ.นราธิวาส | 28-11-60
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ บริเวณแม่น้ำยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-11-60
รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 26 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา | 27-11-60
ถ่ายทำสารคดีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.ศรีสาคร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมการประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการสงน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 24-11-60
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที ประจำเดือน พ.ย.60 วันที่ 23 พ.ย.60 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านกวาลอซีราออก ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรักษาบริเวณ วันที่ 23 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-11-60
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 24-11-60
สัมภาษณ์สื่อมวลชน การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโก-ลกในช่วงฤดูฝน วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 23-11-60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที วันที่ 22 พ.ย.60 ณ ร.ร.บ้านน้ำวน ม.1 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมผู้รักษาบริเวณและผู้ช่วยรักษาบริเวณ วันที่ 21 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมหาแนวการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสวนปาร์มและสวนยาง วันที่ 20 พ.ย.60 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-60
ประชุมจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการ วันที่ 17 พ.ย.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.5 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 18-11-60
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบโทรมาตร วันที่ 19 พ.ย.60 ณ สถานีวัดน้ำอัตโนมัติ x175 อ.ยะหา จ.ยะลา | 18-11-60
ประชุมจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการ วันที่ 17 พ.ย.60 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ม.5 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 17-11-60
ประชุมประมวลผลการปฏิบัติการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (มูโนะ่) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 17-11-60
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบโทรมาตร วันที่ 16 พ.ย.60 ณ บริเวณสะพานบ้านบลีดอ จ.ปัตตานี | 17-11-60
ประชุมสภาสันติสุขตำบลตาเซะ วันที่ 16 พ.ย.60 ณ โรงเรียนศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 17-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น วันที่ 16 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 17-11-60
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-11-60
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารค่าอำนวยการและควบคุมงาน วันที่ 16 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-11-60
งานขุดลอกวัชพืชหน้าอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Spill Way) วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 17-11-60
ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้าน กม.6 ใน วันที่ 15 พ.ย.60 ณ ห้องประชุม อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 17-11-60
ตรวจสอบปัญาน้ำรั่วซึมบริเวณโครงการท่อระบายน้ำกาเยาะมาติ วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณโครงการท่อระบายน้ำกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 15-11-60
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตตำบลยะหา วันที่ 15 พ.ย.60 ณ บริเวณสะพานคลองยะหา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ ศูนย์เยาวชเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 15-11-60
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พ.ย.60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส | 15-11-60
กิจกรรมมวลชลสัมพันธ์ชาวพรุ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พ.ย.60 ณ บ้านกระทุง ม.3 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 13 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำ วันที่ 11 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-11-60
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี วันที่ 9 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา | 15-11-60
ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-11-60
ประชุมประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ 8 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 09-11-60
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลตรวจราชการจังหวัดปัตตานี วันที่ 8 พ.ย.60 ณ บริเวณคลอง D2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 09-11-60
บรรยายการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี 2560 วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 08-11-60
การซ่อมแซมระบบโทรมาตร วันที่ 7 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ปัตตานี | 08-11-60
มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 08-11-60
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส | 07-11-60
ปรับปรุงและบำรุงรักษาประตูระบายน้ำบางนรา วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 6 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-11-60
ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น วันที่ 6 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 06-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 5 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 06-11-60
ร่วมติดตาม ตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 05-11-60
ตรวจสภาพและบำรุงรักษา เครื่องกว้าน บานระบาย และกำจัดวัชพืช วันที่ 3 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.มายอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | 05-11-60
ร่วมติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาอาคารชลประทาน วันที่ 2 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 04-11-60
ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่ วันที่ 2 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่ อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 04-11-60
ดำเนินการติดตั้งสลับบานประตูท่อระบายน้ำ วันที่ 1 พ.ย.60 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี| 03-11-60
โครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน วันที่ 31 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 03-11-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 35/2560 วันที่ 16 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียน ตชด. และราษฎร์ วันที่ 16 ต.ค.60 ณ เขตพื้นที่ม.1, 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 18-10-60
สมทบทุนมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด วันที่ 11 ต.ค.60 ณ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-60
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หัวงาน วันที่ 12 ต.ค.60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
เตรียมความพร้อมของเครืองกว้างและอาคารชลประทาน วันที่ 11 ต.ค.60 ณ บริเวณโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 16-10-60
สำรวจการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำโก-ลก วันที่ 10 ต.ค.60 ณ บริเวณปากแม่น้ำโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-60
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 9 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในฤดุฝน วันที่ 6 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-60
ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พรบ.ปี 61 และการบริหารจัดการน้ำช่วงอุทกภัย วันที่ 5 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 09-10-60
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 3 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-10-60
เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณที่ทำการส่งน้ำแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 04-10-60
ร่วมกันขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำ วันที่ 2 ต.ค.60 ณ บริเวณบ้านใหญ๋ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-10-60
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17