เรื่อง :  ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2562
วัน เดือน ปี :  20 สิงหาคม 2562
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2562 ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

     
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17