เรื่อง :  ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ “งานลองกอง”
วัน เดือน ปี :  14 สิงหาคม 2562
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ “งานลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน พิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ กำหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17