เรื่อง :  ร่วมประชุมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เดือน ปี :  5 สิงหาคม 2562
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมห้องธารทิพย์01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17