เรื่อง :  องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี :  18 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด : 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสารวัน และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมถึงพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ วัดสารวัน ตำบลสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จากนั้น ติดตามการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสารวัน ตำบลสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการเพาะปลูกพืชและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และเดินทางไปเยี่ยมบ้านลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ พระสหายแห่งสายบุรีในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ และชมต้นจำปาดะที่มีอายุมากกว่า 100 ปี

   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17