เรื่อง :  การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
วัน เดือน ปี :  8 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับสำนักงาน ชลประทานที่ 17 โดยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ส่ง กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 กลุ่ม ทั้งนี้หากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานได้ผ่านการคัดเลือกระดับ สำนักงานชลประทานแล้วจะเป็นตัวแทนของสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าสู่การคัดเลือกในระดับกรมต่อไป โดยมี คณะกรรมการประเมิน ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการคัดเลือก ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17