เรื่อง :  ประชุมติดตามแผนงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
วัน เดือน ปี :  30 มกราคม 2562
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตาม แผนงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย ของโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 17 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการ โครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17