เรื่อง :  ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัน เดือน ปี :  30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ร่วมประชุมติดตาม การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สายงาน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และโครงการนำร่องงานจ้างเหมา บำรุงรักษาหัวงานโครงการและคลองชลประทาน ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี ฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำ อัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17