เรื่อง :  ประชุมทำความเข้าใจรูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน
วัน เดือน ปี :  23 มกราคม 2562
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจรูปแบบ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน โดย QR Code สำนักงานชลประทานที่ 17 (Irrigation Information by QR Code : IIQ) ครั้งที่ 4 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติจัดทำข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17