เรื่อง :  ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร
วัน เดือน ปี :  7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 1/2562 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้รายงานสรุปแนวทาง การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ ผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ของ สำนักงานชลประทานที่ 17 ผ่านทางระบบ Video Conference จาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำ อัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17