เรื่อง :  ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร
วัน เดือน ปี :  5 มกราคม 2562
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานี และการให้ ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบความปรารถนาดี ความห่วงใย และส่งกำลังใจ ในนามของอธิบดีกรมชลประทาน โดยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ถุง ให้กับราษฎรบ้านจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนทำให้น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนราษฎรริมแม่น้ำปัตตานี ร่วมกับ นายอำเภอเมืองปัตตานี ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพื้นที่ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ระดับน้ำเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 มีน้ำท่วมสูงประมาณ 0.30 เมตร เทียบกันกับปี 2560 น้ำท่วมสูง 1.50-1.80 เมตร
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17