เรื่อง :  ตรวจติดตามการจัดการและการพร่องระบายน้ำรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”
วัน เดือน ปี :  3 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหาร จัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ การเดินเครื่อง สูบน้ำเพื่อสูบพร่องน้ำและเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกสู่ทะเล และตรวจสอบอาคารชลประทาน เครื่องจักร-เครื่องมือในเขตพื้นที่ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโก-ลก อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับมือกับพายุโซนร้อน “ปาบึก”
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17