เรื่อง :  ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วัน เดือน ปี :  27 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการ โครงการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 17 ในเขตจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความจงรักภักดีของประชาชน จิตอาสาที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (พุทธอุทยาน เขากง) โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นประธาน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17