เรื่อง :  ประชุมจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามข้อมูลอาคารชลประทานออนไลน์
วัน เดือน ปี :  22 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามข้อมูลอาคารชลประทานออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือแนวทาง การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลอาคาร ชลประทานออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารชลประทานของโครงการ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้เป็นฐานข้อมูล ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17