เรื่อง :  ตรวจติดตามทดสอบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย
วัน เดือน ปี :  21 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร จัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ การทดสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิก (HYDRAFLO) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำรวจความพร้อมใช้งาน ของอาคารชลประทานเพื่อเร่งพร่องระบายน้ำในคลองระบายน้ำ สายต่างๆ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก เพื่อเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยไว้ล่วงหน้า
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17