เรื่อง :  ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561
วัน เดือน ปี :  7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์อุทกภัยปี 2561 ของหน่วยงานกรมชลประทาน ในลุ่มน้ำปัตตานี และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี โครงการชลประทานยะลา โครงการ ชลประทานปัตตานี โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ รวมถึงสำรวจสิ่งกีดขวาง ทางน้ำเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17