เรื่อง :  ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนซอลีฮียะห์
วัน เดือน ปี :  6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.
รายละเอียด :  นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้ ความช่วยเหลือโรงเรียนซอลีฮียะห์ในการพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาภายในโรงเรียน และการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ตามที่โรงเรียนได้ขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิชัยพัฒนา โดย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ บ้านเกาะตา ตำบลทุ่งคลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17