เรื่อง :  ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561
วัน เดือน ปี :  31 ตุลาคม 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี 2561 และตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ อาคารชลประทาน เครื่องจักรเครื่องมือของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมคณะไปเยี่ยมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำบางนรา 30 (บ้านตะปัง) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17