เรื่อง :  องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
วัน เดือน ปี :  10 ตุลาคม 2561
รายละเอียด :  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วย นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีเข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถ กราบมนัสการ เจ้าอาวาสวัดบาละ ถวายสังฆทาน รวมถึงพบปะกับราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปาชีพผ้าปักวัดบาละ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ช่วงบ่าย ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคให้กับโรงเรียน พบปะราษฎรในพื้นที่ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา ร่วมสวดดูอาร์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อการส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพของนักเรียน และองคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17