เรื่อง :  ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วัน เดือน ปี :  8 ตุลาคม 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 30/2561 ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17