เรื่อง :  พิธีการส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
วัน เดือน ปี :  2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  นายกฤชปภพ ชุมช่วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี พร้อมด้วยนายนุกูล แดงเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมพิธีการส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมชลประทาน โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานในพิธี ณ จุดส่งมอบคูส่งน้ำสาย 17.3 R กม. 17+305 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17