เรื่อง :  ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วัน เดือน ปี :  1 ตุลาคม 2561
รายละเอียด :  นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 29/2561 ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17