เรื่อง :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานของดีเมืองนรา
วัน เดือน ปี :  26 กันยายน 2561
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 และทอดพระเนตรนิทรรศการกรมชลประทาน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ภายใต้แนวคิด “ทศมราช สืบสานศาสตร์พระราชา” (ทศมราช หมายถึง กษัตริย์รัชกาลที่ 10) เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพสกนิกร ภายในนิทรรศการประกอบไปด้วยการจำลอง “ห้องเรียนยุวชลกร” เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำเนิดชลประทาน อาคารชลประทานน่ารู้ มีฝายและประตูระบายน้ำจำลอง รวมทั้งมีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “หนูน้อยประหยัดน้ำ” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17