เรื่อง :  ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วัน เดือน ปี :  2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 16/2561 ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านการบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17