เรื่อง :  ประชุมปรึกษาหารือความปลอดภัยและงานรักษาบริเวณของสชป.17
วัน เดือน ปี :  28 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมผู้รักษาบริเวณและผู้ช่วยรักษาบริเวณ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความปลอดภัยและงานรักษาบริเวณของสำนักงานชลประทานที่ 17 ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17