เรื่อง :  องคมนตรีและคณะ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน เดือน ปี :  11 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้บรรยายสรุปภาพรวมของโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และความก้าวหน้าโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนราษฎร และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นการขยายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

ต่อมาในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปติดตามผลการใช้ประโยชน์จากโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2545 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้การต้อนรับ นายเดชเล็กวิชัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส บรรยายสรุปภาพรวมของโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และองคมนตรีได้มอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด จำนวน 3 แห่ง เนื่องในเดือนรอมฎอน หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังบริเวณหัวงานฝายทดน้ำบ้านธนูศิลป์ ปลูกต้นตะเคียนทอง และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17