เรื่อง :  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ
วัน เดือน ปี :  7 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายพีรพัฒน์ วรธรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมกับ นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมด้วย นายอำเภอรือเสาะ ปลัดอำเภอ สำนักงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สัสดีอำเภอรือเสาะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ผู้ใหญ่บ้าน กำนันอำเภอโคกสะตอ ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมรับพลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรีและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 (บ้านอัยจาดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 (บ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17