เรื่อง :  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ
วัน เดือน ปี :  6 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอระแงะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เกษตรจังหวัด ผู้แทนสภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2,3 ตำบลบาโงสะโต ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมรับพลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรีและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17