เรื่อง :  ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ
วัน เดือน ปี :  4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
รายละเอียด :  นายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี มอบหมายให้ นายธนกร สังข์เศรษฐ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ (เพิ่มพื้นที่ความจุอ่าง) เขื่อนปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วยชะลอน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและในช่วงหน้าแล้งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17