เรื่อง :  ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี :  4 เมษายน 2561
รายละเอียด :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะราษฎร และโต๊ะอิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำหรับมัสยิดบ้านควนลังงาแห่งนี้ มีอายุกว่า 300 ปี เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธ เนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ก่อสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่ จนถึงปัจจุบันทั้งสองศาสนายังอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17