เรื่อง :  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี :  3 เมษายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายคลองช่องเรือ ท่อระบายน้ำวังพลายบัว และมัสยิดนัจมุดดิน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ช่วงเย็นเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
     
     
     
     
     
     
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17