เรื่อง :  ประชุมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการของกรมชลประทาน
วัน เดือน ปี :  12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการของกรมชลประทานโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นโยบาย 3 ต่อ (ต่อ เติม แต่ง) ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17