เรื่อง :  ประชุมหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบ
วัน เดือน ปี :  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมและหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแทนอธิบดี กรมชลประทาน เรื่องงานออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งกรมชลประทานให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานมีอำนาจ ในการอนุมัติแบบแทนอธิบดีไว้แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงมีการหารือส่วนที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจในการอนุมัติตามคำสั่ง ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรม ฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17