เรื่อง :  ประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี :  2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานขุดลอกคลอง การกำจัดวัชพืชให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17