เรื่อง :  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน เดือน ปี :  1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามผล การดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนราธิวาส โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร โครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้พบปะกับนายฮามิ สาและ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปีแนมูดอ และผู้นำหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและสอบถามความคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปีแนมูดอ

     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17