เรื่อง :  ประชุมติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วัน เดือน ปี :  9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น.
รายละเอียด : 

นายอัศวิน ปานทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com