เรื่อง :  ประชุมเพื่อรายงานสภานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน
วัน เดือน ปี :  6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.
รายละเอียด : 

นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ผ่านระบบเครือข่าย Video conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com