เรื่อง :  ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
วัน เดือน ปี :  3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
รายละเอียด : 

นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 17 โดยมี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com