เรื่อง :  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในพื้นที่ภาคใต้
วัน เดือน ปี :  9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
รายละเอียด :  สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย สำนักงานชลประทานที่ 14 15 16 และ สำนักงานชลประทานที่ 17 มี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com