เรื่อง :  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนรา
วัน เดือน ปี :  28 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.
รายละเอียด : 

นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางนรา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายสิทธิชัย ศักด์ดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบึก จำนวน 9 ตัว ปลากระโห้ จำนวน 1 คู่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทนาที่ 17 พร้อมด้วยประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบึกขนาด 3 นิ้ว จำนวน 200 ตัว ปลานิลขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5,000 ตัว นำไปปล่อยบริเวณปากคลองยะกังที่บรรจบกับแม่น้ำบางนรา ส่วนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลานิลขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5,000 ตัว ปล่อย ณ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำบางนราตอนบน และปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศน์ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นวัฏจักร ต่อไป

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com