เรื่อง :  รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา
วัน เดือน ปี :  19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.
รายละเอียด : 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการ “สถิตในฤทัยราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายมาโนชย์ โภชนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา นายพรเทพ บุณยะผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเสนอนิทรรศการ “สืบสาน รักษาต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ทรงดำริให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

   
     
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com