เรื่อง :  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
วัน เดือน ปี :  30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
รายละเอียด : 

นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล เป็นประธานในการประชุม

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com