เรื่อง :  ประชุมหารือแผนการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลเกาะสะท้อน
วัน เดือน ปี :  30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
รายละเอียด : 

นายพรเทพ บุณยะผลึก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก พร้อมด้วย นายอับดลตอเล็บ เหมเหาะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก นายนิพนธ์ หะยีวาเงาะ ช่างฝึมือสนาม ช 3 โครงการชลประทานนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเกษตรกร และชาวบ้าน เข้าร่วมการประชุมหารือแผนการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลเกาะสะท้อน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการตลาดให้กับเกษตรกร ณ โรงสีข้าวบ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

   
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com