เรื่อง :  ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
วัน เดือน ปี :  29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
รายละเอียด : 

นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

   
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com