เรื่อง :  ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18
วัน เดือน ปี :  24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี และนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com