เรื่อง :  องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน เดือน ปี :  24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
รายละเอียด : 

นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตะปัง กลุ่มผู้ใช้น้ำสะปียอ และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบาวง ตลอดจน มีการปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com